ohyuki.air-nifty.com > 能美さんの陶芸品

素朴な素焼き壷
青磁 2
辰砂窯変 壷
青磁 1
抹茶碗
青磁 鉢
大皿
小物(片口)(水差し)(ジョッキ)